Novi CT aparat u mitrovačkoj bolnici

Sremska Mitrovica – Opštu bolnicu Sremska Mitrovica, danas je posetio pokrajinski sekretar za zdravstvo doc. dr Zoran Gojković. Povod posete jeste početak rada novog CT aparata u Službi za radiološku dijagnostiku.

Reč je o savremenom CT – 16-slojnom aparatu, marke Philips, sa dodatnom opremom, za čiju nabavku je sredstva obezbedio upravo Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u iznosu od 32.689.000 dinara.

Ova Pokrajinska vlada je do sada, za kupovinu nove medicinske opreme i građevinske radove, za mitrovačku bolnicu, obezbedila preko 115 miliona dinara, čime su značajno unapređeni, kako dijagnostika, tako i lečenje pacijenata Sremskog okruga.

Mitrovačka bolnica imala je velikih problema sa čestim kvarovima CT aparata poslednjih godina, te su lekari bili prinuđeni da hitne pacijente šalju u druge ustanove na CT dijagnostiku, što je iziskivalo dodatne troškove, kao i da formiraju dužu listu za zakazivanje, što svakako nije popularno i predstavlja dodatno opterećenje za pacijente.

Nabavkom novog aparata na dobitku su svi pacijenti kojima je potrebna ova vrsta dijagnostičke usluge i u bolnici očekuju, da maksimalnim angažovanjem lekara specijalista radiologije i rtg tehničara, lista čekanja bude anulirana, a izveštaji precizniji i jasniji. Stavljanjem u funkciju novog CT aparata, u toku godine, moguće je uraditi i do 6.000 pregleda.

Ovo je veliki pomak u dijagnostici za bolnicu u Sremskoj Mitrovici, za zaposlene i korisnike zdravstvene zaštite, a zahvaljujući pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, ovu ustanovu očekuju nova ulaganja u opremu, sanaciju tehničkih sistema i rekonstrukciju prostora, kako bi građani Srema imali najbolju moguću bolničku uslugu.

*KOMPJUTERIZOVANA tomografija ili skraćeno CT je radiološka precizna metoda snimanja koja koristi kompjuterski obrađene rendgenske zrake zahvaljujući čemu se dobijaju preseci tela veličine jednog milimetra. Nove generacije CT aparata, takozvani višedetektorski ili višeslojni CT aparati, imaju mogućnost volumenskog skeniranja. Ukoliko se recimo radi CT glave time se dobija istovremeno uvid u stanje kostiju lobanje, moždanog funkcionalnog tkiva, komornog sistema unutar mozga kao i stanja krvnih sudova mozga.

CT predstavlja savremenu nezamenljivu dijagnostiku u rutinskoj kliničkoj praksi. Koristi se za otkrivanje oboljenja, krvarenja, analizu stanja krvnih sudova, koronarnih arterija za praćenje efekta terapije, otkrivanje eventualnih postoperativnih komplikacija i slično. U urgentnim stanjima zbog jednostavnosti i brzine izvođenja CT je nezamenljiv.

You May Also Like