Nastavak radova u naselju „KPD“

Od strane Ozon
0 komentar

Zbog velike specifične potrošnje energenata za zagrevanje stambenog prostora u naselju „КPD“, JКP „Toplifikacija“ je poslednjih godina izdvojila značajna sredstva za osavremenjavanje toplotnog izvora – gasne kotlarnice, toplotnih podstanica i distributivne mreže. Radovi su nastavljeni i ove godine, a danas su ih obišli direktor „Toplifikacija“ Slavko Sladojević i gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader.

„Naselje „KPD“ važi za ono koje potroši najviše toplotne energije po metru kvadratnom. Da bi to predupredili, odnosno da bi smanjili potrošnju „Tolifikacija“ je preduzela određene mere, zato smo i doneli odluku da zamenimo kompletnu toplovodnu mrežu i primar i sekundar, zatim svaka podstanica ima ugrađen kalorimetar i automatizovana je, a takođe i svaka od zgrada imaće kalorimetar“, objasnio je dalje Sladojević.

Prema rečima gradonačelnika Sanadera sva javna preduzeća koja funkcioniša na teritoriji grada imaju zadatak da optimzuju svoj rad i smanje troškove, te da su radovi u naselju „KPD“ izvode upravo zbog tih stavki.

U poslednjih 10-ak godina u naselju „KPD“ izvršena je automatizacija toplotnih podstanica, modernizacija gasne kotlarnice koja je automatizovana tako da se nadzor i upravljanje radom ove kotlarnice kao i toplotnim podstanicama vrši daljinski u skladu sa spoljnom temperaturom.

Takođe su vršena ulaganja u toplovodne kotlove i izvršena je zamena jednog toplovodnog kotla snage 2MW novim. Zbog dotrajalosti toplovodne mreže i sve češće pojave curenja u stambenom naselju „КPD“, poslednjih godina se značajna sredstva izdvajaju za obnavljanje distributivne mreže. U gasnoj kotlarnici i toplotnim podstanicama ugrađena su merila toplote koja registruju proizvdenu i predatu toplotnu energiju, a takođe se i u višestambene objekte ugrađuju merila toplote predviđena da mere toplotnu energiju predatu svakom pojedinom objektu.

Pregled ulaganja u toplotni izvor – gasnu kotlarnicu, toplotne podstanice i distributivnu mrežu u ovom stambenom naselju naveden je hronološkim redom.

Merila toplote u toplotnim podstanicama u stambenom naselju „КPD“ su ugrađena 2006. godine i od tada se redovno prati količina predate toplotne energije. Merilo toplotne energije na pragu kotlarnice ugrađeno je 2007. godine.

Tokom 2007. godine izvršeno je osavremenjavanje i automatizacija rada toplotnih podstanica, pri tome je uloženo 2.854.864,00 RSD (bez PDV-a) za mašinske i elektro radove.

2007. godina 2.854.864,00 dinara.

Tokom 2008. godine izvršena je zamena primarne toplovodne mreže od kotlarnice do podstanica br. 1 i 4 u dužini od oko 860m cevi, vrednost izvedenih radova je iznosila 11.200.000,00 RSD (bez PDV-a) od čega je Grad učestvovao sa 7.000.000,00 RSD. U poslednje četiri godine intenzivno se izvode radovi na zameni toplovodne mreže u stambenom naselju „КPD“ za koje sredstva izdvaja JКP „Toplifikacija“.

2008. godina 11.200.000,00 dinara.

U 2013. godini je automatizovana kotlarnica i povezana na daljinski sistem nadzora i upravljanja i za to uloženo 1.362.776,00 RSD (bez PDV-a)

2013. godina 1.362.776,00 dinara.

Tokom 2015. godine toplotne podstanice su povezane na daljinski sistem nadzora i upravljanja – procenjena vrednost izvedenih radova je 2.359.785,00 RSD.

U gasnoj kotlarnici ugrađen je novi toplovodni kotao snage 2 MW vrednosti 2.195.000,00 RSD (bez PDV-a).

Tokom 2015. izvršena je nabavka 122 merila sa potrebnom opremom za daljinsko očitavanje, od kojih je 89 predviđeno za ugradnju u stambene objekte u naselju „КPD“. Ova meria se od 2015. ugrađuju u stambene objekte u naselju „КPD“ i do sada su merila ugrađena u 41 stambeni objekat. Nabavka merila je izvršena u cilju stvaranja uslova za merenje toplotne energije isporučene svakom stambenom objektu, što je priprema za prelazak na naplatu prema potrošnji. Procenjena vrednost sredstava uloženih u nabavku merila koja će biti ugrađena u stambenim objektima „КPD“ je 9.200.000,00RSD (bez PDV-a).

Takođe je tokom 2015. godine izvšena je zamena kompletnog sekundarnog razvoda od podstanice br. 5 do svih 10 višestambenih objekata u ulici Mileve Marić. Tom prilikom je zamenjeno 740m cevi. Vrednost građevinskih radova na iskopu trase i zatrpavanju nakon montaže iznosila je 949.618,00 RSD (bez PDV-a); vrednost materijala za zamenu toplovoda iznosila je 4.173.145,21 RSD (bez PDV-a); što ukupno iznosi 5.122.763,21 RSD (bez PDV-a). Napominjemo da je mašinske radove na demontaži starog i montaži novog predizolovanog cevovoda izvršila stručna služba JКP „Toplifikacija“.

2015. godina 18.877.548,21 dinara.

Tokom 2016. godine izvšena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja dela nove trase toplovoda u cilju zamene sekundarne mreže toplovoda i toplovodnih priključaka do stambenih objekata Šišatovačka 1-3-5 i Zmaj Ognjena Vuka 2-4-6. Tom prilikom izvršena je izgradnja / zamena ukupno 664,24m cevi od podstanice br. 3 do navedenih višestambenih objekata. Vrednost izvedenih mašinskih i građevinskih radova iznosila je 4.965.548,60 RSD (bez PDV-a).

2016. 4.965.548,60 dinara.

Tokom 2017. godine izvšena je rekonstrukcija postojeće primarne toplovodne mreže do podstanice br.3 kao i dela sekundarne toplovodne mreže i toplovodnih priključaka do stambenih objekata Šišatovačka 5a-5b, 5c-d, 14-16, 18-20 i Zmaj Ognjena Vuka 9-11-13. Tom prilikom izvršena je zamena ukupno 813,22m cevi. Vrednost izvedenih mašinskih i građevinskih radova iznosila je 7.424.308,20 RSD (bez PDV-a).

2017. godina 7.424.308,20 dinara.

Za 2018. godinu planirana je zamena oko 1.000m cevi i to primarne mreže do podstanice br. 2 i 5 i sekundarne toplovodne mreže i toplovodnih priključaka do stambenih objekata Zmaj Ognjena Vuka 21-23, 28 i 30, Šišatovačka 28-30. Vrednost ugovorenih radova je 11. 654.198,10 RSD (bez PDV-a).

2018. godina 11.654.198,10 dinara.

Ukupna ulaganja u periodu od 2007. do 2018. iznose 58.339.243,11 dinara.

Zaključno sa 2018. u stambenom naselju biće rekonstruisano ukupno oko 4.000m distributivne mreže. Nakon što se realizuje i ovogodišnja investicija u toplovodnu mrežu u stambenom naselju „КPD“ za zamenu će preostati oko 3.500 m cevi.

You may also like