U Sremskoj Mitrovici je ponovo počela sa radom Narodna kuhinja, za sve korisnike ovog vida socijalne pomoći sa teritorije grada Sremska Mitrovica.

Obroci će, kao i do sada, biti deljeni na istim punktovima i u isto vreme. U Narodnoj kuhinji u Sremskoj Mitrovici obroci se svakodnevno dele na 5 različitih punktova u gradu i jednom u Laćarku. Sredstva za Narodnu kuhinju izdvaja lokalna samouprava iz budžeta grada, a deo je obezđen i kroz donacije Vlade Republike Srbije.

Tokom praznika za korisnike su bili obezbeđeni lanč paketi.

You may also like