Kupališna sezona završena, a voda ispravna

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Analiza savske vode je izvršena dana 6.09.2018. godine i to na tačkama
uzorkovanja:
Reka Sava- Mala plaža,
Reka Sava- Početak plaže,
Reka Sava-“Bogaz“,
Reka Sava-“Dispanzer“.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Kupališna sezona na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici danas je i zvanično zatvorena.

You May Also Like