Kancelarija za smanjenje siromaštva

Sremska Mitrovica – Kancelarija za smanjenje siromaštva u Sremskoj Mitrovici zvanično je otvorena sredinom marta prošle godine, a od nedavno je proširen obuhvat socijalno ugroženih koji usluge ove Kancelarije mogu da koriste.

Prema planu na samom startu rada Kancelarija je bila namenjena za socijalno ugrožene, a radno sposobne sa teritorije dve najveće mesne zajednice, odnosno za Laćarak i Mačvansku Mitrovicu, međutim od decembra meseca prošle godine u rad Kancelarije mogu se uključiti i lica gradskih mesnih zajednica.

Javna preduzeća koja sarađuju sa Kancelarijom za smanjenje siromaštva za sada su JKP „Vodovod“ i JKP „Komunalije, kao i dve pomenute mesne zajednice, Laćarak i Mačvanska Mitrovica.

Prema rečima Branislava Vukmira, direktora Centra za socijalni rad “Sava” do 10 lica mesečno bude angažovano na privremenim, povremenim poslovima kroz rad Kancelarije. Oni za svoj rad ne dobijaju novčanu nadoknadu, nego mogućnost da se u lokalnim radnjama snabdeju namirnicama ili nekim drugim potrebnim stvarima.

“Kancelarija radi u potpunosti na dobrovoljnoj bazi, a angažovanjem preko Kancelarije socijalno ugrožena lica ne gube pravo na novčanu socijalnu pomoć”, ističe Vukmir i dodaje to još samo jedan vid pomoći našim najugroženijim sugrađanima.

Kancelarija za smanjenje siromaštva u Mitrovici je otvorena u okviru projekta „Povećanje efikasnosti socijalne usluge kroz međuopštinsku saradnju i promociju aktivacije (angažovanja radne snage) ranjivih grupa na lokalnom nivou“.

Kancelarija za smanjenje siromaštva smeštena je u ulici Ribarska broj 8.

You May Also Like