Još devet dana do završetka tendera za izgradnju biciklističke staze od Mačvanske Mitrovice do Zasavice

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica raspisala je javnu nabavku 15. avgusta za prvu fazu izgradnju biciklističke staze od Mačvanske Mitrovice do Zasavice.
Ponude se mogu poslati do 14. septembra 2018. godine, a otvaranje ponuda će se obaviti istog dana.

Radovi podrazumevaju obeležavanje trase i objekata, čišćenje terena, mašinsko rušenje betonskih prilaza privatnim objektima, utvrđivanje položaja podzemnih instalacija pre početka izvođenja radova, zemljane radove (iskop, skidanje humusa, zaštita kosine nasipa i useka, bankina i zelenih površina humuziranjem i zatravljivanjem, izrada nasipa), izradu kolovoza.

Radovima je predviđeno i visinsko regulisanje postojećih šahti, ispitivanje i kontrola materijala i geodetsko snimanje.

Rok za završetak radova ne može biti duži od 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a garantni rok za izvedene radove je 2 godine od dana završetka radova.

Procenjena vrednost radova je 20.000.250 dinara bez PDV-a.

You May Also Like