JKP „Komunalije“ pozvalo neplatiše da izmire dugovanja

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće „Кomunalije“ iz Sremske Mitrovice oglašava da je Odlukom Nadzornog odbora preduzeća odobren reprogram duga svim korisnicima usluga preduzeća na inicijativu rukovodstva preduzeća.

Sva lica koja imaju dugovanja prema JКP “Кomunalije” mogu se javiti nadležnoj službi na adresi sedišta preduzeća ul. Stari Šor br. 114 Sremska Mitrovica kako bi zaključili sporazum o reprogramu duga najkasnije do 30. aprila. Stari dug podrazumeva dugovanja dospela na dan 31.01.2018. godine, a koja su neizmirena do 28.02.2018. godine.

„Ovo je finalni reprogram i poslednja prilika da neplatiše reše nagomilane dugove, jer će preduzeće nakon isteka roka koji je ostavljen pokrenuti postupka prinudne naplate potraživanja pred nadležnim organima“, poručuju iz „Komunalija“.

Stara dugovanja mogu da se, zavisno od visine duga, izmire u ratama (do 10 jednakih mesečnih rata).

Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga.

Sporazum o reprogramu mogu zaključiti svi dužnici, pa i oni koji su utuženi i oni kod kojih je pokrenuta prinudna naplata, ali uz uslov da preduzeću nadoknade sve troškove postupka.

Svi dužnici koji su ranije potpisali sporazume o reprogramu, ako žele, mogu da se jave kako bi sporazum prilagodili novim povoljnijim uslovima izmirenja duga.

Ako kupac ne izmiri dve uzastopne rate, ugovor o reprogramu biće raskinut i obračunaće se celokupan dug s kamatom kao da sporazum nije ni zaključen.

Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti u Direkciji preduzeća na adresi Stari Šor br. 114 Sremska Mitrovica.

You May Also Like