Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ u službi građana

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Za Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ 2018. godina bila je veoma radna i uspešna. Ovo sremskomitrovačko komunalno preduzeće tokom tekuće godine je realizovalo sve aktivnosti predviđene godišnjim planom i programom.

Kako bi rekao nešto više o urađenom, kao i o planovima za narednu godinu Radoslav Jevremović, direktor „Komunalija“ održao je konferenciju za medije.

Preduzeće prati sve novine i važeće propise u savremenom okruženju što se naročito odnosi na unapređenje životne sredine i kvaliteta života. Zamena starog voznog parka, stalno poboljšanje uslova rada zaposlenih, povećanje održavanih površina u gradu, uklanjanje štetne vegetacije duž lokalnih puteva, odvoz smeća po selima, primarna separacija otpada i reciklaža kao i saniranje što većeg broja divljih deponija.

Što se tiče nabavki mašina i vozila, ističe se nabavka novog kamiona za prikupljanje i odvoz otpada od 16 m3 kao i multifunkcionalnog vozila koje služi za čišćenje i pranje ulica prvenstveno, takođe se može koristiti za košenje i otapanje leda sa trotoara. Ovo vozilo je doprinelo efikasnijem čišćenju ulica našeg Grada.

Gradsko zelenilo
Sektor gradsko zelenilo je ove godine vršilo ozelenjavanje, dopunu sadnog materijala i sanaciju na velikom broju lokacija. U rekonstruisanoj ulici Vuka Кaradžića posađeno je 80 sadnica judinog drveta i hibiskusa, čime je centralni deo grada dobio potpuno novi izgled. Dopuna drvoreda rađena je na lokalitetima: Кuzminska ulica, Novi šor, Solarski trg, naselje 25. Maj, КPD, Desanke Maksimović. Sa krajem ove godine završena je i velika sadnja u ulicama Železnička i Dr. Dušana Popovića. Posađeno je 102 sadnica javora i hrasta, 24 sadnica hibiskusa, izvršeno je i postavljanje busena trave, te se u narednom periodu planira i sadnja 10 paltana.

Pogrebne usluge
Velika novina u preduzeću , koja nosi i veće obaveze i organizaciju radnih zadataka, jeste preuzimanje upravljanja nad 2 prigradska groblja , Laćarak i Mačvanska Mitrovica, kao i seoskim grobljem u Кuzminu. U narednom periodu u planu je i preuzimanje seoskih grobalja.

Parking servis
Početkom ove godine sistem naplate parkinga proširen je za 655 parking mesta na teritoriji grada, što je u velikoj meri uticalo kako na sam izgled užeg gradskog jezgra, tako i na efikasniji sistem parkiranja.

JКP „Кomunalije“ uporedo sa vršenjem osnovne delatnosti, prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada, nastoji da dalje promoviše i unapredi primarnu separaciju i reciklažu otpada. Ove godine dodeljene su plave kante za separaciju otpada individualnim domaćinstvima u naselju Aleja, čime se sistem za primarnu separaciju, uspostavljen 2015. god. dalje širi i unapređuje.

Edukacija i saradnja sa predškolskim i školskim ustanovama se nastavila i ove godine, organizovanjem brojnih edukativnih radionica i manifestacije povodom „Dana zaštite životne sredine“, na kojoj je ove godine učestvovao rekordan broj škola sa teritorije Grada Sremska Mitrovica.

Jedna od veoma zapaženih akcija, jeste i postavljanje posuda i vrećica za uklanjanje i odlaganje izmeta kućnih ljubimaca, na 10 lokacija u gradu, čime se pristupilo rešavanju jednog od velikih problema higijene , zaštite zdravlja i bezbednosti stanovnika, te se podstaklo savesno i odgovorno ponašanje vlasnika.

U skladu sa zakonskim regulativama u „Komunalijama“ je u toku uspostavljanje integrisanog sistema (IMS) prema zahtevima ISO i OHSAS standarda, što će unaprediti procese rada i učinka.

U narednoj godini preduzeće nastavlja da radi ustaljenim planom i programom, sa tendencijom unapređenja poslovanja kao i stepena zadovoljstva sugrađana.

Možda Vam se svidi i