Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ u službi građana

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Za Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ 2018. godina bila je veoma radna i uspešna. Ovo sremskomitrovačko komunalno preduzeće tokom tekuće godine je realizovalo sve aktivnosti predviđene godišnjim planom i programom.

Kako bi rekao nešto više o urađenom, kao i o planovima za narednu godinu Radoslav Jevremović, direktor „Komunalija“ održao je konferenciju za medije.

Preduzeće prati sve novine i važeće propise u savremenom okruženju što se naročito odnosi na unapređenje životne sredine i kvaliteta života. Zamena starog voznog parka, stalno poboljšanje uslova rada zaposlenih, povećanje održavanih površina u gradu, uklanjanje štetne vegetacije duž lokalnih puteva, odvoz smeća po selima, primarna separacija otpada i reciklaža kao i saniranje što većeg broja divljih deponija.

Što se tiče nabavki mašina i vozila, ističe se nabavka novog kamiona za prikupljanje i odvoz otpada od 16 m3 kao i multifunkcionalnog vozila koje služi za čišćenje i pranje ulica prvenstveno, takođe se može koristiti za košenje i otapanje leda sa trotoara. Ovo vozilo je doprinelo efikasnijem čišćenju ulica našeg Grada.

Gradsko zelenilo
Sektor gradsko zelenilo je ove godine vršilo ozelenjavanje, dopunu sadnog materijala i sanaciju na velikom broju lokacija. U rekonstruisanoj ulici Vuka Кaradžića posađeno je 80 sadnica judinog drveta i hibiskusa, čime je centralni deo grada dobio potpuno novi izgled. Dopuna drvoreda rađena je na lokalitetima: Кuzminska ulica, Novi šor, Solarski trg, naselje 25. Maj, КPD, Desanke Maksimović. Sa krajem ove godine završena je i velika sadnja u ulicama Železnička i Dr. Dušana Popovića. Posađeno je 102 sadnica javora i hrasta, 24 sadnica hibiskusa, izvršeno je i postavljanje busena trave, te se u narednom periodu planira i sadnja 10 paltana.

Pogrebne usluge
Velika novina u preduzeću , koja nosi i veće obaveze i organizaciju radnih zadataka, jeste preuzimanje upravljanja nad 2 prigradska groblja , Laćarak i Mačvanska Mitrovica, kao i seoskim grobljem u Кuzminu. U narednom periodu u planu je i preuzimanje seoskih grobalja.

Parking servis
Početkom ove godine sistem naplate parkinga proširen je za 655 parking mesta na teritoriji grada, što je u velikoj meri uticalo kako na sam izgled užeg gradskog jezgra, tako i na efikasniji sistem parkiranja.

JКP „Кomunalije“ uporedo sa vršenjem osnovne delatnosti, prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada, nastoji da dalje promoviše i unapredi primarnu separaciju i reciklažu otpada. Ove godine dodeljene su plave kante za separaciju otpada individualnim domaćinstvima u naselju Aleja, čime se sistem za primarnu separaciju, uspostavljen 2015. god. dalje širi i unapređuje.

Edukacija i saradnja sa predškolskim i školskim ustanovama se nastavila i ove godine, organizovanjem brojnih edukativnih radionica i manifestacije povodom „Dana zaštite životne sredine“, na kojoj je ove godine učestvovao rekordan broj škola sa teritorije Grada Sremska Mitrovica.

Jedna od veoma zapaženih akcija, jeste i postavljanje posuda i vrećica za uklanjanje i odlaganje izmeta kućnih ljubimaca, na 10 lokacija u gradu, čime se pristupilo rešavanju jednog od velikih problema higijene , zaštite zdravlja i bezbednosti stanovnika, te se podstaklo savesno i odgovorno ponašanje vlasnika.

U skladu sa zakonskim regulativama u „Komunalijama“ je u toku uspostavljanje integrisanog sistema (IMS) prema zahtevima ISO i OHSAS standarda, što će unaprediti procese rada i učinka.

U narednoj godini preduzeće nastavlja da radi ustaljenim planom i programom, sa tendencijom unapređenja poslovanja kao i stepena zadovoljstva sugrađana.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik