IZMENE Zakona o bezbednosti saobraćaja: Prestrojavanje – kada, kako?

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja su usvojene u Skupštini Republike Srbije 22., a objavljene u Službenom glasniku br. 24 od 26. marta ove godine. Pored ostalih izmena izvršena je izmena u vezi kretanja biciklista što omogućava pravilan način prestrojavanja biciklista prilikom skretanja sa puta i na raskrsnici.

Član 40.

Za vožnju bicikla, gde ne postoji posebna staza, odnosno traka, sme da se koristi kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.
Prestrojavanje na putevima sa jednom saobraćajnom trakom za svaki smer kretanja.

Prestrojavanje je radnja koja ima za cilj da obezbedi nesmetano i bezbedno skretanje, odnosno kretanje pravo na raskrsnici ili za skretanje sa puta van raskrsnice, zauzimanjem pravilnog i pogodnog položaja vozilom na putu.
Na putevima sa po jednom sabraćajnom trakom za kretanje vozila u jednom smeru, u zoni prestrojavanja, vrši se prestrojavanje vozilom, čija širina omogućava bezbedno uporedno kretanje sa biciklom ili mopedom. Prestrojavanje se vrši samo vozilima koja su takve širine da je na datoj raskrsnici slobodan prostor do ivice kolovoza, odnosno razdelne linije dovoljan za bezbedno uporedo kretanje sa biciklistima.

U zoni postrojavanja vozači bicikla zauzimaju sledeći položaj:
1. za skretanje udesno i nastavak kretanja pravo preko raskrsnice, uz desnu ivicu kolovoza,
2. za skretranje ulevo, uz razdelnu liniju.

Istovremeno vozači drugih vozila, čija širina omogućava bezbedno uporedo
kretanje sa biciklistima će:

1. za skretanje udesno, uz samu ivicu kolovoza, kako ne bi dopustili vozačima bicikla da se kreću sa njima uporedo,
2. za nastavak kretanja pravo i skretanje ulevo, uz razdelnu linju, tako da se biciklisti mogu bezbedno kretati uporedo.

Vozači vozila čija je širina vozila takva da na datoj raskrnici ne mogu ostvariti bezbedno uporedo kretanje sa biciklistima kretaće se uz desnu ivicu kolovoza, na bezbednom rastojanju. Na ovaj način će onemogućiti vozače bicikla da se sa njima kreću uporedo.

Piše: Branislav Stefanović
Vlasnik auto-škole „AUTOAS“, Sremska Mitrovica

You May Also Like