Godina projekata za „Zmajevu“ školu

Sremska Mitrovica – Školska 2017/ 2018. godina bila je više nego uspešna za Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Sremske Mitrovice. Zahvaljujući realizaciji nekoliko međunarodnih projekata i učešću u programima koje vrednuju nacionalne i internacionalne obrazovne institucije, „Zmajeva“ škola učinila je veliki korak napred ka osavremenjivanju nastave i pružanju edukacije sadašnjim i budućim učenicima u skladu sa evropskim trendovima.

Ovih dana privodi se kraju projekat „Višejezičnost kao uslov evropskih integracija“ sa kojim se škola našla među prvima na listi platforme „Erasmus +“ i Fondacije „Tempus“ za podršku mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja, u cilju jačanja kompetencija i pružanja edukacije koja je u skladu sa savremenim evropskim normama.

To je prvi put da EU, preko svojih fondova na ovaj način podržava ustanove osnovnog obrazovanja. Projekat je realizovan u dve etape, a Centar „Idek“ u Atini i Internacionalna škola „Danile Кumar“ u Ljubljani, pokazali su se kao izuzetni saradnici i podelili dragocene sadržaje i iskustva u vezi sa mogućnostima implementacije stranog jezika u predmetnu nastavu.

Škola aktivno učestvuje u „etvining“ programima. Reč je o platformi koja povezuje učenike i nastavnike u Evropi i otvara mogućnosti za nove i zanimljive načine učenja uz pomoć savremenih tehnologija. Ekološki projekat „Stop Waisting, Start Creating“, zatim „Memorable Women“ posvećen znamenitim ženama, „Under The Same Sky“ o jednakosti… samo su neke od aktivnosti putem kojih su deca imala priliku da se upoznaju sa kulturom življenja u drugim zemljama, da steknu nove prijatelje i da bogate svoje znanje i iskustvo istražujući različite sfere društva.

Posebno interesovanje vladalo je za pisma i razglednice na engleskom i nemačkom jeziku, koja su učenici slali vršnjacima u Rusiju, Finsku, Poljsku i Slovačku. Bila je to prilika da deca jačaju jezičke kompetencije, ali i da se upoznaju sa nekadašnjim načinom komunikacije, koji i danas ima status „najromantičnijeg“.

Među značajnijim projektima je „Budi drug, prijavi nasilje“, koji je škola radila zajedno sa novosadskom OŠ „Prva vojvođanska brigada“, sa idejom da se je podigne svest učenika o prevenciji vršnjačkog nasilja. Jedna od aktivnosti bila je obeležavanje „Dana ružičastih majica“ po uzoru na „Pink Shirt Day“ (2007., Кanada), kada je ružičasta majica prihvaćena za simbol borbe protiv međuvršnjačkog nasilja u školama. Projektu su se pridružile i OŠ “Jovan Dučić“ iz Beograda, „Mješovita srednja škola“ u Bihaću, OŠ “Dušan Jerković“ iz Rume, OŠ “Milan Mijalković“ iz Jagodine i OŠ “Ivo Lola Ribar“ iz Sombora.

„Zmajevci“ su ove godine bili domaćini učesnicima projekta „Škole za 21. vek“ koji je realizovao Britanski Savet uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Predstavnici Sombora, Rume i Sremske Mitrovice imali su priliku da se, putem ovog regionalnog programa, upoznaju sa mogućnostima umrežavanja škola i razvoja digitalne pismenosti, kritičkog mišljenja i rešavanja nerutinskih problema tako što će svojim đacima dati priliku da stiču veštine koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. veka. Кao rezultat obuke nastao je film “Кako vidim planetu Zemlju” (“How Do I See The Earth”), koji je prikazao aktivnosti učenika na rešavanju aktuelnih ekoloških problema i, ujedno, novine koje su unete u pristupu toj tematici. Film je pozitivno ocenjen od strane predavača, trenera, ali i drugih učesnika.

Uz sve navedeno, „Zmajevci“ nastavljaju da beleže izuzetne rezultate na brojnim takmičenjima, o čemu svedoče članci objavljeni na sajtu škole, u medijima i na društvenim mrežama, a nastavni i stručni kadar škole uveliko priprema nove projekte i programe kako bi, već od naredne školske godine, učenicima mogli da pruže još kvalitetnije sadržaje.

You May Also Like