Godina na izmaku radna i uspešna

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Realizacija planiranih aktivnosti, kao i interventno i preventivno delovanje obeležilo je 2018. godinu u JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica.

Kao i prethodnih nekoliko godina ovo javno preduzeće uskladilo je svoj plan i program sa namerama Grada Sremska Mitrovica da poboljša infrastrukturu i tako omogući brži razvoj sredine u kojoj živimo.

Radnici „Vodovoda“ bili su angažovani na rekonstrukciji dve značajne gradske ulice i saobraćajnice u gradu. Reč je o radovima na zameni starih i dotrajalih cevovoda i instalacija vodovoda i kanalizacije u ulicama Vuka Karadžića i Železničkoj, kao i ispod kružne raskrsnice ulica dr Dušana Popovića, Železničke i Tarasa Ševčenka. Obnovljena distributivna mreža povećava kvalitet vodosnabdevanja, jer je rizik od kvarova znatno smanjen. Interesantno je da u jednom delu Železničke ulice nije postojala kanalizacija, pa su ovi radovi iskorišćeni i za postavljanje mreže kako bi potrošači nakon priključenja mogli da koriste kanalizaciju.

I u seoskim sredinama se radilo na unapređenju vodosnabdevanja. Ove godine počela je izgradnja distributivne mreže od crpne stanice Manđelos do crpne stanice Čalma, kojom će meštani Čalme biti priključeni na javni sistem vodosnabdevanja. Na trasi dugoj nešto preko 7 km biće položen polietilenski cevovod prečnika 125 mm.

U Divošu su početkom godine završeni radovi na izgradnji novog bunara koji će meštane Divoša snabdevati vodom za piće, nakon problema sa kvalitetom vode koji se pojavio krajem 2017. god.

Kada je reč o kanalizacionoj mreži, izdvajamo značajne radove na rešavanju problema atmosferske kanalizacije u naselju Dekanske bašte i Ravaničkoj ulici u Sremskoj Mitrovici, sa ciljem efikasnijeg odvođenja atmosferskih voda.
Borislav Babić, v.d. direktora JKP „Vodovod“ naglašava da je uspešno realizovan najveći deo plana.

„Prioritet je bio kontinuiran plasman higijenski ispravne vode za piće, kao i ulaganja u modernizaciju procesa rada i brojne rekonstrukcije u distributivnom sistemu. Tokom protekle letnje sezone naši potrošači su imali uredno vodosnabdevanje, a na ruku su nam išle i vremenske prilike, pa nije bilo problema ni u mestima sa lokalnim sistemom vodosnabdevanja.Mitrovčani i dalje piju zdravstveno ispravnu vodu za piće koja je u skladu sa parametrima, propisanim važećim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. To potvrđuju analize rađene u Internoj laboratoriji „Vodovoda”, kao i Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica i Institutu za javno zdravlje Vojvodine Novi Sad“, kaže Babić.

Iz plana za narednu godinu v.d.direktora Babić izdvaja nabavku neophodne opreme za efikasnije održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao i tekuće poslovanje, a u cilju kvalitetnije usluge vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda.

„Sopstvenim sredstima planiramo rekonstrukciju rešetke na CS Batutova i CS Malta, izradu skada sistema za praćenje rada fekalnih crpnih stanica, usklađivanje postojeće projektne dokumentacije sa zakonskom regulativom, sanaciju kanala Krivaja, građevinsku sanaciju filter polja, projekat vodosnabdevanja Radenković i dr.Takođe ćemo konkurisati za sredstva kod Pokrajinskih organa vlasti za izgradnju oko 5 km vodovodne mreže u Ravnju i nadamo se da će nam ona biti odobrena“, reči su v.d.direktora JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i