Dopuna dnevnog reda XXVI sednice Skupštine grada

Sremska Mitrovica – XXVI Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u petak, 29. juna sa početkom u 10:00 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se:

1. Predlog Odluke o donošenju PDR lokaliteta „Letenka“ na Fruškoj gori K.O.Šuljam, Grad Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o donošenju PDR centralne zone naselja Mačvanska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o izradi PDR bloka između državnog puta Ib reda broj 20, ulice Marsilijeve, ulice Timočke divizije i stambenog naselja „M.P.Кamenjar“ u Sremskoj Mitrovici,
4. Predlog Odluke o izradi PDR radne zone za usitnjavanje otpadnog metalnog materijala u K.O. Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
6. Predlog Odluke o platama, naknadama i ostalim primanjima funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova Gradskog veća, članova upravnih i nadzornih odbora, radnih tela organa grada i zaposlenih,
7. Izmene programa poslovanja za 2018. godinu JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica,
8. Izmene programa poslovanja za 2018. godinu JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica,
9. Druga izmena programa rada za 2018. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica,
10. Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu koju je doneo nadzorni odbor JKP „Srem-Mačva“ Šabac,
11. Predlog sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritoriji Grada Šapca i Grada Sremske Mitrovice.

You May Also Like