Više slobodnih radnih mesta u bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više profila.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1. Doktor specijalista anesteziolog – Odeljenje anestezije, Služba anesteziologije sa reanimatologijom – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz anestezije sa reanimatologijom (VII-2 stepen stručne spreme) ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-1 stepen stručne spreme).

2. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje dermatovenerologije, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

3. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje interne medicine 2, Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 2.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

4. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 2.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

5. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva, i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, (opšteg smera IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

6. Viši fizioterapeut – Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Viša Medicinska škola, smer viši fizioterapeutski tehničar (VI stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

7. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva, i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola laboratorijskog smera, položen stručni ispit, (IV stepen stručne spreme).

Кonkurs je otvoren od 16. do 25. decembra.

Više informacija o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like