Usvojen Zakon o elektronskom dokumentu – Elektronski pečat za pravna lica imaće punopravnu snagu

Od strane Ozon
0 komentar

Skupština Srbije usvojila je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju kojim će svim korisnicima biti omogućeno da preko svog mobilnog telefona koriste kvalifikovani elektronski potpis u transakcijama i elektronskoj komunikaciji, a elektronski dokument biće izjednačen sa papirnim.

To bi trebalo da omasovi primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa koji će biti ekvivalent svojeručnom potpisu.

Do sada je, zbog komplikovane procedure, svega 360.000 građana koristilo usluge elektronskog potpisa, odnosno 5% stanovništva.

Kvalifikovani elektronski potpis omogućiće potpunu sigurnost, bezbednost i visok stepen pouzdanosti, a zakonom su utvrđeni različiti postupci identifikacije. U zavisnosti od stepena rizika od zloupotreba i moguće štete, postojaće tri nivoa identifikacije – osnovni, srednji i visoki.

Novim zakonom biće uveden i elektronski pečat za pravna lica, a predviđeno je i formiranje elektronskog magacina za čuvanje dokumentacije.

Pravna lica imaće elektronski pečat koji će istovremeno biti zamena za pečat i svojeručni potpis ovlašćenog lica zajedno, odnosno imaće punopravnu snagu. To rešenje će omogućiti i povezivanje različitih informacionih sistema i institucija koje mogu da razmenjuju pečatirana elektronska dokumenta.

Slanje takvih dokumenata biće sa većim stepenom pouzdanosti, jer elektronska dostava omogućava da se vidi tačno vreme slanja i prijema svakog dokumenta što je bitno za sudske i upravne postupke.

Usluga kvalifikovane elektronske dostave je zamena za uslugu preporučene pošiljke, omogućava pouzdanost i sigurnost da će doći na adresu na koju je dokument i poslat.

Formiranje elektronskog magacina za čuvanje dokumentacije je važno zbog privrede, ali će i dalje postojati obaveza čuvanja dokumenata u papirnom obliku.

Zakon, prema rečima predlagača, treba da omogući dalju modernizaciju javne uprave, a građanima da obezbedi lakši pristup uslugama javne vlasti, kao i da omogući prelazak na elektronsko poslovanje, da otkloni sve prepreke za brže efikasnije i jeftinije poslovanje, što je korist i za građane, privredu i javnu uprave.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i