Sremska Mitrovica – Sa evidencije nezaposlenih lica Filijale Sremska Mitrovica – Nacionalne službe za zapošljavanje, nakon uspešno realizovane obuke za mesare zaposliće se 13 lica.

Nezaposlena lica su tokom dvomesečne obuke u kompaniji “Mitros Fleischwaren“ doo, stekla adekvatna znanja i veštine potrebne za samostalan rad.

Sa svim polaznicima obuke koji su pokazali veliku motivisanost da postanu deo uspešnog tima kompanije “Mitros Fleischwaren“ doo biće zasnovan radni odnos.

Obuka za tržište rada je ogranizovana i realizovana u okviru projekta „Povećanje delatnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ IPA komponenta I 2012.

Na obuci za mesare bila su uključena nezaposlena lica bez ili sa niskim kvalifikacijama, što je jedna od ciljnih grupa ovog projekta.

Opšti cilj projekta jeste „razvoj institucija i opšti društveno – ekonomski razvoj u Srbiji, na osnovu viših stopa zapošljavanja, obrazovanije i konkuretnije radne snage, kao i povećanog socijalnog uključivanja osoba iz ugroženih grupa, sa posebnim akcentom na Romima“. Na području Filijale Sremska Mitrovica do kraja godine biće realizovano 18 obuka za 175 nezaposlenih lica.

Obuka za mesare, poslovne sekretare, gerontodomaćice, šivače, poslovne sekretare, plastičare, obuka za italijanski jezik i osnovna informatička obuka prema ECDL standardu.

Možda Vam se svidi i