Sremska Mitrovica – Od školske 2017/18. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Privrednom komorom Srbije uvodi novu metodologiju politike upisa u srednje stručne škole. Tim povodom Gradska uprava za obrazovanje organizovaće sastanke sa predstavnicima privrede na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, srednjih stručnih škola i privredne komore. Tema sastanaka biće upravo plan upisa u školsku 2017/18. godinu, mogućnost usklađivanja potreba privrede, odnosno tržišta rada i obrazovnog sistema.

Danas je održan prvi u nizu sastanaka i to predstavnika Srednje tehničke škole “Nikola Tesla” i kompanija koje se bave metalskom industrijom.

“Lokalnim samoupravama je dat jedan veliki zadatak na kojem mi intenzivno radimo poslednja dva meseca, a to je upravo da okupimo sve privrednike sa teritorije Grada, čelnike škola, privrednu komoru i Nacionalnu službu za zapošljavanje i uz neke konsultativne sastanke kao što je ovaj danas, vidimo u kom pravcu će plan upisa naredne školske godine ići. Ono što je novina, što do sada zaista nije bilo slučaj jeste da po prvi put želimo da čujemo prvredu, koje su njihove potrebe, koji kadrovi su im potrebni i upravo u tom pravcu će ići plan upisa. Znači želimo da uskladimo potrebe privrede i obrazovanja”, rekla je načelnica Uprave za obrazovanje Mirjana Pjevac.

Ona je objasnila da je Pokrajinskom sekretarijatu krajem novembra, odnosno početkom decembra prošle godine već poslat plan upisa za 2017/18. godinu i to takav da su kroz njega iskazane potrebe samih srednjih stručnih škola i privrednih subjekata na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

“U planu uspisa u narednu školsku godinu imamo brodomontere, stolare, tapetare, poljoprivredne tehničare i tehničare za primarnu obradu drveta”, dodala je Pjevac.

Milisav Daničić, direktor STŠ “Nikola Tesla” iz Sremske Mitrovice nije krio svoje oduševljenje činjenicom da će se u narednom period intenzivno raditi u povezivanju obrazovanja i privrede.

„Ja sam i prethodnih godina govorio da u obrazovnom sistemu treba napraviti jedan ovakav korak, i da je potrebno upisivati učenike u srednje stručne škole prema potrebama tržišta rada, jednostavno da je potrebno da se škole prilagođavaju privredi, a ne obrnuto”, rekao je Daničić.

On je napomenuo da je prethodnih nekoliko godina u školi “Nikola Tesla” formirano pet novih smerova, profila koji su traženi na tržištu rada, pa tako se u školi obrazuju bravari –zavarivači, elekrotehničari za termičke i rashladne uređaje, mašinski tehničari za kompjutersko konstruisanje i kompjutersko upravljenje i elektrotehničari računara i telekomunikacija.

Daničić je takođe podestio je da deo učenika škole praktičnu nastavu obavlja u Brodogradiluštu “Vahali” i da su dosadašnji utisci više nego pozitivni.

Nakon današnjeg sastanka u narednih nekoliko dana biće održani isti sastanci sa predstavnicima drugih srednjih stručnih škola i privrednih subjekata sa teritorije Grada.

You may also like