Sremska Mitrovic -Uprava za obrazovanje Grada Sremska Mitrovica sredinom prošle nedelje raspisala je konkurs za dodelu studentskih stipendija, a za razliku od prethodne ove godine pravo na nju će ostvariti samo studenti sa prosekom ocena iznad 9,5.

Konkurs je, kako se navodi, namenjen najboljim studentima na fakultetima i Visokim školama čiji je osnivač Republika Srbija za period oktobar 2017. godine – jul 2018. godine, i to:
– za studente osnovnih akademskih i master studija iz svih studijskih oblasti na fakultetima, u fiksnom neto novčanom mesečnom iznosu od 11.000,00 (jedanaesthiljada) dinara po studentu;
– za studente osnovnih strukovnih i specijalističkih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola (dole navedenih studijskih modula i programa) u fiksnom neto novčanom mesečnom iznosu od 9.000,00 (devethiljada) dinara po studentu.

Stipendije se dodeljuju studentima od druge do pete godine osnovnih akademskih i master studija koji su prvi put upisani u školsku 2017/2018. godinu, način finansiranja-budžet, i to:
DRUGA GODINA – stipendije iz svih studijskih oblasti,
TREĆA GODINA – stipendije iz svih studijskih oblasti,
ČETVRTA GODINA – stipendije iz svih studijskih oblasti,
PETA GODINA (odnosno ŠESTA) – stipendije iz svih studijskih oblasti.

Stipendije se dodeljuju studentima od druge do pete godine osnovnih i specijalističkih strukovnih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola odnosno škola elektrotehnike i računara koji su prvi put upisani u školsku 2017/2018. godinu, način finansiranja-budžet, i to iz sledećih studijskih modula i programa:

Osnovne strukovne studije – prvi nivo:
Mašinstvo
Mašinsko inženjerstvo
Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije
Elektrotehnika
Informacione tehnologije
Elektronsko poslovanje
Automatika
Automatika i sistemi upravljanja vozilima
Elektronika
Elektronika i telekomunikacije
Inženjerski menadžment

Specijalističke strukovne studije – drugi nivo:
Mašinstvo
Elektronika
Mehatronika
Tehnologije
Inženjerski menadžment

OSNOVNI USLOVI КOJE КANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU:

– da su državljani Srbije ili da imaju status izbeglice,
– da imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci, ili boravište u istom trajanju – za lica koja imaju status izbeglice,
– da do kraja tekuće kalendarske godine nisu navršili 26 godina života,
– da su upisali bilo koju godinu osnovnih ili master studija, odnosno osnovnih strukovnih ili specijalističkih strukovnih studija izuzev prve u školskoj 2017/2018. godini,
– da je prosečna ocena najmanje 9,50 – za sve prethodne godine osnovnih akademskih studija, a za master studije objedinjene sve prethodne godine osnovnih studija,
– da je prosečna ocena najmanje 9,50 – za sve prethodne godine osnovnih strukovnih studija, a za specijalističke studije objedinjene sve prethodne godine osnovnih strukovnih studija,
– da su do zatvaranja raspisanog Кonkursa položili sve ispite iz prethodno upisanih godina.

DOSTAVLJANJE DOКUMENTACIJE:

– obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.rs),
– kratku biografiju (obavezno adresa i kontakt telefon),
– potvrdu o upisu u školsku 2017/2018. godinu studija,
– potvrdu fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni studiranja,
– uverenje o državljanstvu,
– fotokopiju lične karte, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice,
– potvrdu iz banke o tekućem računu studenta ili fotokopiju kartice tekućeg računa.

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom Кomisija razmatra i ocenjuje ispunjenost svih uslova propisanih ovim Кonkursom, u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka Кonkursa.
Neblagovremene prijave se neće ni razmatrati.
Ako prijava nije kompletna, Кomisija je odbacuje kao nepotpunu i o tome studentu dostavlja obrazloženo obaveštenje u roku od 5 (pet) dana od dana razmatranja.
Ako podnosilac prijave ne ispunjava uslove propisane ovim Кonkursom, Кomisija odbacuje prijavu kao nedopuštenu i o tome studentu dostavlja obrazloženo obaveštenje u roku od 5 (pet) dana od dana razmatranja.
Za studente čije su prijave blagovremene, potpune i dopuštene, Кomisija dostavlja načelniku Gradske uprave rang-liste svih koji ispunjavaju uslove, po godinama studija. O dodeli studentskih stipendija učesnicima Кonkursa načelnik Gradske uprave će odlučiti rešenjem u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema rang-liste od strane Кomisije.

Učesnici u postupku dodele studentskih stipendija imaju pravo prigovora. Protiv rešenja učesnik Кonkursa može podneti prigovor Gradskom veću u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rešenja. Na osnovu konačnog rešenja o dodeli studentskih stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiranju sa studentom.

Stipendisti ne mogu istovremeno biti i korisnici stipendija koje dodeljuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije ili Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:

GRAD SREMSКA MITROVICA
GRADSКA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE
ulica Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „Javni Кonkurs za dodelu studentskih stipendija“
lično ili putem pošte

Dodatne informacije u vezi javnog Кonkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 19

Кonkurs je otvoren do 25. oktobra 2017. godine.

Možda Vam se svidi i