Sremska Mitrovica – Sportski savez Grada Sremska Mitrovica u saradnji sa opštinom Modriča konkurisao je u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-BIH 2014-2020 sa projektom izgradnje trim staze u parku kod Atletskog stadiona u Sremskoj Mitrovici.

Projektom je predviđeno i više aktivnosti u saradnji saveza i opština Modriča na razvoju sporta u ove dve sredine.

Nemanja Crnić, generalni sekretar saveza smatra da je izgradnja trim staze značajna podrška u razvoju rekreativnog sporta na teritoriji grada. U pitanju je prva faza uređivanja pomenutog parka koji će predstavljati jedan kultivisani prostor sporta i rekreacije otvoren za sve naše stanovnike.

Savez je u prethodnom periodu dobio više poziva za realizacije pomenutih programa, a opština Modriča se pokazala kao najkvalitetniji partner u procesu konkurisanja.

You may also like