Tri slobodna mesta u bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više profila.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1. Medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege, Služba anestezije sa reanimatologijom, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, opšteg smera (IV stepen stručne spreme) položen stručni ispit.

2. Medicinska sestra/tehničar – Onkološka ambulanta – Služba za specijalističko konsultativne preglede – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, opšteg ili akušerskog smera (IV stepen stručne spreme) položen stručni ispit.

3. Pomoćni radnik – Odeljenje ishrane bolesnika, Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti (I stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija položenog stručnog ispita,
– Fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene, životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom.

Кonkurs je otvoren od 09. do 18. decembra.

Više informacija možete pronaći na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica

You may also like