Traže se medicinske sestre/tehničari i laboranti

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više profila.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1. Medicinska sestra/tehničar – Služba interne medicine, Odeljenje hemodijalize sa nefrologijom – Sektor za internističke grane medicine na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

2. Medicinska sestra/tehničar – Služba opšte hirurgije, Odeljenje urologije – Sektor za hirurške grane medicine na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

3. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika sa bolovanja radi posebne nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac1 .

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola laboratorijskog smera, položen stručni ispit, (IV stepen stručne spreme).

4. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva, i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola laboratorijskog smera, položen stručni ispit, (IV stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Кonkurs je otvoren od 10. do 17. oktobra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

obsm.rs

Možda Vam se svidi i