Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više profila.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme)

2. Medicinska sestra/tehničar – Služba neurologije sa intezivnom negom, – Sektor za internističke grane medicine na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 2.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

3. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme )

4. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje maksilofacijalne hirurgije, Služba ORL i maksilofacijalne hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

5. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola laboratorijskog smera, položen stručni ispit, (IV stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Кonkurs je otvoren od 16. do 23. oktobra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

obsm.rs

Možda Vam se svidi i