Sutra sednica Skupštine grada, na dnevnom redu 19 tačaka

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U sredu, 29. novembra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XX sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o uklanjanju snega i leda,
2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu Doma zdravlja,
4. Izmene i dopune programa rada Doma zdravlja Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
5. Izmene i dopune programa rada Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
6. Druga izmena plana i programa poslovanja za 2017. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma i to:
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“
– Galerija „Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Istorijski arhiv „Srem“
– Muzej Srema
– Pozorište „Dobrica Milutinović“
– Poslovno sportski centar „Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“
– Atletski stadion
– Centar za kulturu „Sirmijumart“
7. Izmena programa poslovanja za 2017. godinu Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica,
8. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom uz naknadu,
9. Predlog Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
10. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
11. Predlog Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
12. Predlog Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
13. Predlog Odluke o izmenama odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
14. Druga izmena programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
15. Druga izmena programa poslovanja JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
16. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenje iz javne svojine, neposrednom pogodbom putem razmene sa Konjević Živkom, bez naknade.
17. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i