Sremska Mitrovica – U petak, 1. septembra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10,00 časova održaće se XVI sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednica naći će se:

1. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije bloka između ulica Bulevar Konstantina Velikog, naselja Stari most, ulice Bosutski put i ulice Đure Daničića Grad Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije lokaliteta „Letenka“ na Fruškoj gori K.O. Šuljam,
3. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije akumulacije „Vranjaš“ K.O. Manđelos i K.O. Grgurevci Grad Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju energane i farme svinja u K.O. Zasavica 1 Grad Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije sekundarnog centra „Radinački put“ u Sremskoj Mitrovici,
6. Statut Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica,
7. Izmene programa poslovanja JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
8. Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
9. Predlog izmena Programa poslovanja Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
10. Predlog prve izmene Programa poslovanja za 2017. godinu JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
11. Predlog izmene i dopune Programa poslovanja JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
12. Predlog izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalije“ za 2017. godinu,
13. Predlog izmene Programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2017. godinu,
14. Aneks kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica,
15. Predlog rešenja o davanju na korišćenje objekta zgrade poslovnih usluga na adresi Njegoševa 38 u Sremskoj Mitrovici,
16. Predlog zaključka o otpisu i konverziji potraživanja Grada Sremska Mitrovica na ime ustupljenih javnih prihoda prema subjektu privatizacije – građevinskom preduzeću „Mostogradnja ad“ Beograd
17. Izbori i imenovanja

Možda Vam se svidi i