Sutra sednica Skupštine grada: 14 tačaka na dnevnom redu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U petak, 4. avgusta u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10,00 časova održaće se XVI sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednica naći će se:
1. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01-30.06.2017.
2. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone „Kija-inox“ na Manđeloškom putu, Grad Sremska Mitrovica
3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica
4. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima Građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica
6. Odluke nadzornih Odbora javnih preduzeća o usvajanju srednjoročnog i dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja javnih preduzeća i to:
– JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica
– JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
– JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica
– JKP „Srem-mačva“ Šabac
– JKP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica
– JKP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica
7. Izmene plana i programa poslovanja za 2017. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma i to:
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“
– Galerija „Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Istorijski arhiv „Srem“
– Muzej „Srema“
– Pozorište „Dobrica Milutinović“
– PSC „Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“
– Ustanova “Atletski stadion“
– Centar za kulturu „Sirmijumart“
8. Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2016. godinu JKP „Srem-Mačva“ Šabac
9. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu prenosom prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Sremska Mitrovica, bez naknade
10. Predlog zaključka o otpisu duga prema subjektu privatizacije privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP AD Novi Sad
11. Predlog dopune programa unapređenja zdravstvene zaštite Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
12. Predlog izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
13. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, prenosom prava javne svojine sa Republike Srbije sa upisanim pravom korišćenja u korist JP „Nacionalni park „Fruška gora“ Sremska Kamenica, na Grad Sremska Mitrovica, bez naknade.
14. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i