Šta raditi kada nestane lična karta?

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Ukoliko ste izgubili ili vam je ukradena lična karta ono što treba prvo da učinite jeste da bez odlaganja nestanak iste prijavite nadležnom organu.

„Lice koje izgubi ličnu kartu dužno je da se obrati organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu svog prebivališta, koja će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom“, navodi se na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnih poslova Republike Srbije.

Lična karta koja je rešenjem proglašena nevažećom, oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom.

Nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja istog „Službenom glasniku Republike Srbije„, lice koje je prijavilo nestanak tog dokumena će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje novog.

Prilikom prijave nestanka lične karte građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka lične karte i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u “ Službenom glasniku Republike Srbije“.

Podatke potrebne za popunjavanje uplatnice (dokaz o uplaćenoj naknadi), kao i koliko će vas nestanak lične karte koštati možete pronaći OVDE.

Možda Vam se svidi i