Na ovogodišnjem nacionalnom konkursu za izbor „Izuzetne destinacije Evrope“ (European Destinations of Excellence – EDEN) Grad Sremska Mitrovica izabran je za jedan od tri grada kao izuzetna destinacija u Evropi.

Pobednik konkursa za izbor „Izuzetne destinacije Evrope“ (European Destinations of Excellence – EDEN) u Srbiji je Novi Pazar, dok su za prateće destinacije izabrani Sremska Mitrovica i Zaječar.

Tema konkursa je bio kulturni turizam

Konkurs je sprovela Turistička organizacija Srbije, a tema izbora bila je „kulturni turizam“. Poseban naglasak stavljen je na materijalno kulturno nasleđe na listi nepokretnih dobara Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, na listi Unesko kulturne baštine i u okviru tematskih kulturnih ruta.

Na konkurs je stiglo ukupno 26 važećih prijava, a konačan redosled utvrđen je posle poseta kandidatima u užem izboru (Zaječar, Kuršumlija, Novi Pazar, Bač i Sremska Mitrovica).

Nacionalna ceremonija dodele nagrada pobedničkoj i pratećim destinacijama biće održana u decembru u okviru tradicionalnog godišnjeg događaja koji za svoje saradnike i medije pravi Turistička organizacija Srbije. Izabrane destinacije u Srbiji biće uvršćene u „Mrežu izuzetnih destinacija Evrope“, čiji ciljevi su stvaranje platforme za razmenu dobrih primera iz prakse među nagrađenim destinacijama i podsticanje drugih destinacija u Evropi da usvoje modele održivog turističkog razvoja.

Pobednička i prateće destinacije biće promovisane i na međunarodnom planu kroz posebnu publikaciju posvećenu ovom projektu, kao i putem sajtova Turističke organizacije Srbije, Evropske komisije i društvenih mreža.

You may also like