Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

1. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci.
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

2. Medicinska sestra tehničar – Služba za radiološku dijagnostiku – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci.
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera sa zavrešnim kursom iz radiološke tehnike ili završena Srednja medicinska škola opšteg smera , sa položenim stručnim ispitom (IV stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
– Кurs iz radiološke tehnike
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom.

Кonkurs je otvoren od 20. do 27. jula.

Više informacija o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i