Separacija otpada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Kako je Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ u velikoj meri unapredilo sistem primarne separacije otpada u Gradu Sremska Mitrovica od 2014. godine, postavljanjem reciklažnih ostrva za separaciju otpada na 32 lokacije u gradu i dodelom plavih kanti za PET ambalažu i papir u 1.000 domaćinstava, kao logičan korak za dalje unapređenje i usvršavanje ovog sistema jeste i nabavka linije za separaciju otpada.

Sav prikupljeni reciklabilni otpad se odvozi u mašinsku bazu preduzeća gde se dalje tretira na novom sistemu za separaciju otpada. Ova linija služi za separaciju PET ambalaže, papira i kartona, razvrstavanje po kategorijama i na kraju baliranje. Sistem se sastoji od trakastog transportera, perforatora za PET ambalažu i hidraulične prese za baliranje.

JKP „Komunalije“ će i u narednom periodu težiti da unapredi sistem primarne separacije otpada a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na deponiju i zaštite životne sredine.


(za 1 sat rada linije formira se 1 bala PET ambalaže težine 250-300 kg)

Možda Vam se svidi i