Savska voda ISPRAVNA za kupanje

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Uzorci savske vode ponovo su uzorkovani 12. jula, a ispitivanje završeno 17. jula.

Analiza savske vode je izvršena na sledećim tačkama uzorkovanja:

Reka Sava – Mala plaža,
Reka Sava – Početak plaže,
Reka Sava – “Bogaz“,
Reka Sava – “Dispanzer“.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje:

izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece (u plićaku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje izbegavati kupanje.

Možda Vam se svidi i