Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja, podsetila je Poreska uprava Srbije.

Obveznici tog poreza su građani koji su u 2016. godini imali dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji, što iznosi 2.285.064 dinara.

Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavnog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50% dohotka za oporezivanje. Poreska prijava se može podneti u elektronskom i u papirnom obliku, na adresu poreske filijale u mestu prebivališta.

Izvor: Beta

Pročitajte još