Rezultati rada Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U prostorijama Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici danas je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada ove Uprave u periodu od početka januara do kraja maja meseca ove godine.

Na konferenciji je govorio načelnik Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, glavni policijski savetnik Đura Mandić koji je na samom početku rekao da je Uprava u toku 2017. godine uspela da ostvari povoljno stanje bezbednosti u Sremu i da ga zadrži na prošlogodišnjem novou.

Za prvih pet meseci ove godine smanjen je broj krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem, a povećan broj otkrivenih krivičnih dela u suzbijanju narkomanije i broj zaplena opojnih droga. Takođe povećan je procenat rasvetljenih krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem.

Od početka januara do poslednjeg dana maja meseca registrovano je ukupno 1295 krivičnih dela, od čega 1141 krivično delo opšteg kriminaliteta, 126 dela privrednog, 18 ekološkog i 9 krivičnih dela visokotehnološkog kriminaliteta. Registrovano je 650 krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem, manje za 7,4%, nego u istom periodu 2016. godine.

Ujedno povećan je procenat rasvetljavanja krivičnih dela za 3,27%. Na delu je uhvaćeno 46 izvršilaca krivičnih dela, za 64,3% više nego prošle godine, a otkriveno je 126 krivičnih dela privrednog kriminaliteta, Podneto je 85 krivičnih prijava protiv 111 izvršilaca.

„Što se tiče oblasti suzbijanja kriminaliteta brojke kažu da smo zadržali nivo bezbednosti koji je bio u prošloj godine obzirom da su te brojke različite u svega nekih 13 registrovanih više krivičnih dela nego 2016. godine. To je na brojku od 1295 krivičnih dela skoro zanemarljivo“, rekao je Mandić.

On je obajsnio da je u prethodnom periodu stavljen akcenat na privredni kriminal.

„Rekli smo da ćemo povesti jednu ozbiljnu borbu protiv privrednog kriminala i brojke govore da se nismo šalili. Broj krivičnih dela u ovoj oblasti se nije puno promenio, ali ono što upada u oči ovde jeste činjenica da se drastično povećala materijalna vrednost koju smo mi uspeli da otkrijemo u smislu nedozvoljenih aktivnosti koje su ti počinioci u svojim malverzacijama učinili“, rekao je Mandić i izneo podatak da materijalna šteta pričinjena krivičnim delima privrednog kriminaliteta iznosi 265.139.220 dinara i podsetio da je prošle godine ta brojka iznosila nešto više od 28,3 miliona dinara.

Procenat rasvetljavanja krivičnih dela je takođe nešto bolji u odnosu na prošlu godinu i iznosi 57,4%.

Mandić je izneo i podatke koji govore da je od januara registrovano smanjenje krivičnih dela protiv života i tela za 21%, da je broj teških telesnih povreda smanjen je za 38,5%, a ubistava u pokušaju za 50%. Takođe smanjen je i broj imovinskih krivičnih dela (krađa i teških krađa) u odnosu na prvih pet meseci 2016. godine, za 7,7%. Rasvetljeno je 75,6% krađa sa nepoznatim izvršiocem i 54,3% razbojništava, ujedno smanjen je i broj krivičnih dela protiv javnog reda i mira za 17% i broj krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka za 44,7%.

„Nešto što želim da pojasnim jeste činjenica da je značajan broj intervencija policija u prethodnom periodu bio u oblasti porodičnih odnosa, pa u tom smislu se sada kao posebno krivično delo izdvojilo delo nasilje u porodici. S tim u vezi imamo više prijava porodičnog nasilja i značajno smanjen broj krivičnih dela narušavanje javnog reda i mira, jer su se nekada slučajevi porodičnog nasiljla tretirali upravo kao krivična dela narušavanje javnog reda i mira“, rekao je Mandić i objasnio da se na taj način stvorila jedna slika koja govori da je u značajnoj meri povećan broj nasilja u porodici, što nije u potpunosti tačno, nego je samo došlo do drugačije kvalifikacije krivičnih dela.

U periodu od januara do maja registrovano je 250 prekršaja protiv javnog reda i mira, što je za 36,71% manje nego prošle godine. Obezbeđeno je 888 javnih skupova kojima je prisustvovalo 252.811 građana. U istom periodu nije bilo teških prekršaja, izvršenih u grupi, na sportskim priredbama, niti prekršaja na verskoj ili međunacionalnoj osnovi.

Mandić je za kraj konferencije rekao da je veliki broj krivičnih dela sprečen, odnosno otkriven zahvaljujući savesnim građanima kojima se zahvalio na pomoći. On je takođe apelovao na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakon i ne ugrožavaju svoju ni tuđu bezbednost.

Možda Vam se svidi i