Sremska Mitrovica – Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u Osnovnu muzičku školu „Petar Krančević“ u drugom upisnom roku počinje od 1. avgusta i traje do 16. avgusta 2017. godine svakog radnog dana u vremenu od 9-12 časova u kancelariji računovodstva (1.sprat) kod administrativnog radnika. Prijemni ispit se realizuje za sledeće instrumente: VIOLONČELO, KONTRABAS i TRUBA.

U skladu sa odredbama Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja:
član 3.
U prvi razred osnovne muzičke škole u trajanju od šest godina VIOLONČELO može da se upiše učenik – mlađi od devet, u trajanju od četiri godine (TRUBA) – mlađi od jedanaest.
U prvi razred za instrumente KONTRABAS može da se upiše učenik mlađi od petnaest godina.

U prvi razred osnovne muzičke škole može da se upiše i učenik stariji nego što je propisano stavom 1. ovog člana, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

U prvi razred osnovne muzičke škole može da se upiše i dete predškolskog uzrasta, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

Na prijemnom ispitu koji će se realizovati 22. avgusta 2017. godine (utorak) vrši se provera sledećih sposobnosti:
• sluha (kandidat peva dve pesme obrađene na časovima pripreme)
• ritma (kandidat reprodukuje zadate ritmičke modele)
• muzičke memorije (kandidat reprodukuje zadate muzičke motive)
• opšte psiho-fizičke sposobnosti.
Svaki kandidat se ocenjuje bodovima od 1 do 100 za svaku sposobnost koja se proverava, tako da maksimalan broj bodova iznosi 400.

Po završetku prijemnih ispita, dana 23. avgusta 2017. godine (sreda) u 12 časova, biće formirana rang lista i spisak primljenih kandidata u kancelariji administrativnog radnika.

Kandidati koji imaju sposobnosti, a nisu primljeni za željeni instrument, primaju se za alternativni, ako su se za njega izjasnili kod prijavljivanja.

Možda Vam se svidi i