Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeliće 62.682.000 dinara bespovratnih sredstava privrednim subjektima za razvoj turističkog potencijala u 2017. godini.

Iznos sredstava za unapređenje konkurentnosti turističke ponude utvrđuje se prema nameni, u visini do 50% prihvatljivih troškova i to za: podizanje nivoa kvaliteta objekata turističke suprastrukture, unapređenje kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata, kongresno-turističke ponude, podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata i unapređenje inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostitelsjke i turističke delatnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici, dok je rok za prijave 3. novembar.

Više detalja o pozivu pogledajte OVDE.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i