Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je tri nova kokursa za poljoprivrednike:

1. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

2. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

3. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovim konkursima utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (Bešenovački Prnjavor, Grgurevci, Divoš, Ležimir, Manđelos, Čalma, Šišatovac i Šuljam), lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije.

Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.2017. godine.

Tekst konkursa i pravilnike možete naći na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – www.psp.vojvodina.gov.rs

Više informacija u Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, tel 610-573.

Možda Vam se svidi i