Olakšice za mala i velika gazdinstva na području Sremske Mitrovice

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA: Na inicijativu Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice Skupština grada usvojila je odluku kojom je predviđeno umanjenje poreza na poljoprivredno zemljište u okviru poreza za imovinu za oko 30 odsto.

Usvojenom odlukom, koja predstavlja meru grada za smanjenje posledica suše u ovoj godini, stopa poreza će samo u 2018. godini na poljoprivredno zemljište biti smanjena sa 0,15 na 0,10 odsto.

Kako objašnjava Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice, mera podrazumeva smanjenje stope poreza na poljoprivredno zemljište u 2018. godinu i odnosi se na sve poljoprivrednike, odnosno poreske obveznike koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Sremske Mitrovice.

„Radi se o lokalnoj meri podrške poljoprivrednicima u skladu sa mogućnostima gradskog buyeta. Mera se odnosi apsolutno na sve poljoprivrednike koji imaju zemlju u svom vlasništvu na teritoriji grada, bez obzira da li se radi o velikim ili malim površinama. Nema povlašćenih, nema izuzetaka, ova mera predstavlja poresku olakšicu i malim i velikim poljoprivrednicima“, objasnio je Samaryić.

Ovo nije jedina mera koju je inicirala Agencije za ruralni razvoj, tako da će se do kraja ovog meseca sprovesti i ona namenjena poljoprivrednicima koji su pretpeli štetu uzrokovanu lošim vremenskim uslovima, olujama i vetrom tokom septembra i oktobra.

„Tokom septembra i oktobra ove godine imali smo veliki broj prijava štete koju su usled lošeg vremena pretrpeli poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom u zaštićenim prostorima, odnosno plastenicima. Stradale su folije, konstrukcije, pa i čitav rod. Odlučili smo da pokrijemo deo štete imaocima plastenika koji su pretrpeli štetu, a kojima je radna grupa za procenu poljske štete procenila iznos nastale štete“, najavljuje Samardžić.

Očekuje se raspisivanje konkursa za podnošenje prijava, a za ovu namenu opredeljeno je skoro milion dinara. Isplata će se realizovati krajem ove i početkom naredne godine.

„Potrudili smo se da na lokalnom nivou pronađemo dve mere, dva mehanizma kojima ćemo pomoći našim poljoprivrednicima i nadam se da ćemo bar malo ublažiti posledice ne samo suše, nego generalno loših vremenskih uslova“, zaključuje Samardžić.

Načelnik Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Duško Šarošković ističe da lokalna samouprava mora da ima sluha za svoje građane i da razuzme da poljoprivrednici neće biti u mogućnosti da 2018. godine uz ovogodišnji rod izmiruju svoje obaveze, zato što im je prinos značajno umanjen.

„Uprava za budžet i finansije ceni inicijativu Agencije, jer mislimo da je došla iz merodavne institucije tako da smo ocenili da Grad sebi može da priušti smanjenje poreske stope na ovu kategoriju poreskih obveznika“, rekao je Šarošković.

Izvor .dnevnik.rs

You may also like