VOJVODINA – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je juče svoju 15. po redu sednicu, kojom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici.

Pokrajinske poslanice i poslanici diskutovali su i izjašanjavali su se o dvanaest tačaka usvojenog dnevnog reda 15. sednice.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici je razmotrila i usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar-jun 2017. godine. U izveštaju se navodi da je u prvom polugodištu 2017. godine na teritoriji AP Vojvodine evidentirana naplata javnih prihoda u iznosu od 182,3 milijarde dinara. U odnosu na isti period lane, evidentirani javni prihodi su povećani za 10,8 milijardi dinara, ili za 6,3 odsto. Od poreza, taksi, naknada i drugih budžetskih prihoda prikupljeno je 121,5 milijardi dinara, dok su prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvareni u iznosu od 60,8 milijardi dinara. Pored ostvarenih javnih prihoda, u budžete lokalne vlasti usmerena su i transferna sredstva od drugih nivoa vlasti u iznosu od 23,7 milijardi dinara. Od ukupno evidentiranih javnih prihoda, kao i iz transfernih sredstava od drugih nivoa vlasti, u budžet Republike Srbije usmereno je 79,2 milijarde dinara, u budžet AP Vojvodine 30,6 milijardi dinara, a u budžete opština 12,7 milijardi dinara i gradova 19,7 milijardi dinara. Drugim korisnicima, odnosno Javnom preduzeću „Putevi Srbije“, usmerene su tri milijarde dinara.

Sa najviše sredstava raspolagao je Grad Novi Sad koji je imao 9,6 milijardi dinara, a sa najmanje opština Opovo kojoj je pripalo 121,3 miliona dinara.

Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta. U prethodnoj pokrajinskoj skupštinskoj odluci bio je izostavljen podatak da li se iznos nagrada koje je članom 4. definisan u iznosu od šest i deset prosečnih zarada zaposlenih u AP Vojvodini odnosi na neto ili na bruto obračunati iznos. Izmenom navdene pokrajinske skupštinske odluke, pomenuti nedostatak je otklanjen tako što je precizirano da je reč o neto iznosu zarada bez obračunatog poreza i doprinosa. Nagrade se dodeljuju najuspešnijim sportistima i ekipama sa teritorije AP Vojvodine.

U nastavku, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.

Izglasana je Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenta dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej – Bogojevo do hidročvora Vrbas.Razlozi za donošenje navedenog prostornog plana proizilaze izpotrebe da se realizuju strateški prioriteti u oblasti unapređenja kvaliteta životne sredine, koji su uređeni Prostornim planom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine i Regionalnim prostornim planom Autonomne pokrajine Vojvodine, rečeno je u obrazloženju na sednici.

Na sednici je doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Кancelarije za inkluziju Roma. Кako je pojašnjeno na sednici, pored usklađivanja sa Statutom AP Vojvodine i drugim pozitivnim propisima, izmenama su ustanovljene nove odredbe kojima je data mogućnost uređenja unutrašnje organizacije Кancelarije, organizovanjem izdvojenih organizacionih jedinica. Cilj formiranja regionalnih kancelarija u Кikindi, Subotici i Pančevu, gradovima gde živi najveći broj pripadnika Romske nacionalne zajednice, jeste uspostavljanje bolje komunikacija između Кancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinske vlade sa romskom populacijom, kao i efikasniji pristup uslugama, imajući u vidu socijalno ekonomsku situaciju u kojoj se veliki broj pripadnika Romske zajednice nalazi. Jedna od novina jeste i to da će se imenovanje direktora Кancelarije obavljati na osnovu prethodno raspisanog konkursa.

Skupština je razmatrala Predlog zaključaka o merama u oblasti poljoprivrede, koji je podnela Poslanička grupa LSV u Skupštini AP Vojvodine. Nakon razmatranja, Skupština nije donela predložene zaključke.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 15. sednici razmotrila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine„ Novi Sad za 2016. godinu sa predlogom zaključka. Nakon razmatranja, Skupština je donela zaključak kojim se usvaja navedeni godišnji izveštaj.

Takođe, razmotren je i Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2016. godinu, sa predlogom zaključka. Nakon razmatranja, Skupština je donela zaključak kojim se usvaja pomenuti godišnji izveštaj.

Pokrajinska Skupština je na sednici izabrala Janoša Orosa, diplomiranog pravnika iz Novog Sada za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina. Nakon izbora, Janoš Oros položio je zakletvu pred Skupštinom.

Za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabran je Boris Bajić, diplomirani pravnik – master iz Novog Sada. Izborom Borisa Bajića na funkciju zamenika generalnog sekretara pokrajinske Skupštine, prestao je mandat dosadašnjoj zamenici Mili Radisavljević, koja je pomenutu funkciju obavljala dugi niz godina. Predsednik Skupštine AP Vojvodine zahvalio se Mili Radisavljević na dugogodišnjoj posvećenosti i doprinosu u radu pokrajinske Skupštine.

Na kraju zasedanja, Skupština je donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Možda Vam se svidi i