Od 1. januara nove odredbe za penzionisanje, po starom do 29. decembra

Od strane Ozon
0 komentar

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsetio je građane da od 1. januara stupaju na snagu nove odredbe za penzionisanja koje su u skladu sa Zakonom o PIO.

Starosna granica za odlazak u starosnu penziju se kod žena pomera za šest meseci, tako da je uslov za žene u 2018. 62 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Građanima koji nameravaju da se penzionišu po propisima koji važe u ovoj godini, radni odnos mora da prestane najkasnije 29. decembra, ističe Fond.

Zahtev za penziju se podnosi najkasnije 30. decembra, što može da se učini i poštom, kao preporučena pošiljka.

Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini.

Podsećamo da će se do 2032. godine kod žena postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života. Кod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dodaje se u saopštenju.

Osim ovog osnova za punu starosnu penziju i muškarci i žene mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života, a ženama 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života, navodi Republički fond za PIO.

U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini.

Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 procenta.

Sve filijale, službe i ispostave Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radiće u subotu, 30. decembra, od 7:30 do 15:30 časova i to samo službe prijema zahteva i pravne pomoć, kako bi se omogućilo osiguranicima da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima važećim u 2017.

Zahtevi će se primati bez obzira da li su priloženi svi dokazi potrebni za odlučivanje o zahtevu.

Izvor: Dnevnik

Možda Vam se svidi i