Obuka u okviru prekogranične saradnje

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U okviru projekta „Granice bez ograničenja: poboljšanje kvaliteta života za marginalizovane grupe kroz pristup ljudi ljudima“ („Boards without borders: improving life quality for marginalized groups through people to people approach“) u subotu, 16. decembra biće održana obuka o svesti o nesrećama, evakuaciji i potrebama osoba sa invaliditetom (OSI) tokom kriznih situacija.

Početak obuke zakazan je za 10:00 časova u Lovačkom restoranu „PROLAB“, ul. Fruškogorska bb u Sremskoj Mitrovici. Predavač je instruktor Jelena Milić Šućur, stručni saradnik u Crvenom krstu Vojvodine.

Namera obuke je da okupi OSI, predstavnike OSI i njihove pružaoce usluga u zajednici, koji tokom vanrednih situacija učestvuju u upravljanju, evakuaciji i zbrinjavanju OSI, sa ciljem unapređenja planiranja evakuacije i da pruži praktične alate za poboljšanje rezultata tokom evakuacije za osobe sa invaliditetom.

Na obuku su pozvani predstavnici: Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Sremska Mitrovica, Centra za socijalni rad Šid, Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica, Centra za socijalnu skrb Vinkovci (R. Hrvatska), Udruga „Bubamara“ Vinkovci (R. Hrvatska), Crveni krst Šid, OSI iz Vinkovaca (R. Hrvatska), Udruženja OSI Sremska Mitrovica i Šid.

Projekat projekta „Granice bez ograničenja: poboljšanje kvaliteta života za marginalizovane grupe kroz pristup ljudi ljudima“ („Boards without borders: improving life quality for marginalized groups through people to people approach“) realizuju Crveni krst Sremska Mitrovica i hrvatsko Udruženje osoba sa invaliditetom „Bubamara“ iz Vinkovaca, a finansiran je iz sredstava EU.

Glavni cilj projekta jeste podržati nastojanja oporavka poplavljenih područja u svrhu povećanja tehničkih kapaciteta subjekata prekograničnog područja, kako bi efikasno i spremno odgovorili na moguće krizne, odnosno vanredne situacije. Projekat se realizuje 18 meseci i ukupne vrednosti je 700.000,00 EUR.

Ciljna grupa projekta su osobe sa invaliditetom sa područja Srema (Srbija) i Vukovarsko-srijemske županije ( Hrvatska).

You may also like