OBAVEŠTENJE: Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima

Od strane Ozon
0 komentar

Jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja izvoditi 17. i 20. februara 2017. godine u vremenu od 9 do 16 časova.

U toku izvođenja gađanja na teritoriji vojnog poligona Nikinci postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila koji predstavljaju opasnost za lica koja im se približe ili ih diraju. Vojska upozorava stanovništvo da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje ili diranje nerasprsnutih zrna i da su pri nailasku na takva zrna, dužni da o tome obaveste organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu potrebno je da dostavi prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, najkasnije do 24. februara 2017. godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.

Izvor/foto> sremskevesti.rs

You may also like