Krajem juna u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, predstavljena je petotomna edicija u izdanju Službenog glasnika LEKSIKONI NACIONALNIH PARKOVA SRBIJE (Đerdap, Kopaonik, Tara, Fruška gora, Šar-planina).
U Leksikonima nacionalnih parkova Srbije prvi put su prirodna bogatstva i teritorije nacionalnih parkova i područja od izuzetne važnosti predstavljeni u okviru jedne leksikografske edicije. Pet leksikona sadrži 4.000 članaka ukupnog obima 2.500 autorskih strana (više od 1.800 štampanih strana), bogato ilustrovanih (2.000 ilustracija, fotografija, grafičkih priloga), sa 20 geografskih karata priređenih posebno za ovu ediciju.
Edicija je delo 120 autora tekstova, 100 autora fotografija, 27 urednika, pet stručnih redaktora i većeg broja saradnika – više od 200 stručnjaka iz različitih oblasti: biologa, geologa, klimatologa, hidrografa, demografa, etnologa, antropologa, istoričara, arheologa, istoričara umetnosti, kulturologa, lingvista, sociologa, turizmologa i leksikografa.Ova edicija je saizdavački poduhvat sedam javnih preduzeća i institucija: Službenog glasnika, Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU i nacionalnih parkova Đerdap, Kopaonik, Tara, Fruška gora i Šar-planina.
Urednik tekstova Leksikona Nacionalni park Đerdap za oblast kultura, arheologija i etnologija je Žaklina Nikolić viši bibliotekar iz Kladova.

Radeći ove publikacije, nismo mogli da posegnemo za iskustvima drugih, jer je ovo, prema našim saznanjima, prva leksikografska edicija, i to ne samo u Srbiji, u kojoj su obrađeni svi aspekti nacionalnih parkova jedne države. Tim rečima urednik Vladimir Roganović opisao je na nedavnoj promociji u Narodnoj biblioteci Srbije kapitalni petotomni izdavački poduhvat „Leksikoni nacionalnih parkova Srbije”.

O impozantnosti ove edicije u izdanju „Službenog glasnika” dovoljno svedoče cifre. Svaki leksikon posvećen je jednom od nacionalnih parkova – Đerdapu, Kopaoniku, Tari, Fruškoj gori i Šar-planini.

Svih pet knjiga sadrži ukupno 1.800 stranica sa 4.000 članaka koje je napisalo 120 autora. Među njima su istraživači iz najrazličitijih oblasti, koji su se potrudili da svojim prilozima daju sveobuhvatnu sliku svakog područja od izuzetne prirodne važnosti ponaosob, istakao je Roganović.

„Građa u ovim publikacijama raščlanjena je po odrednicama na ukupno trinaest oblasti – od biljnog i životinjskog sveta koji nastanjuju svako od ovih prirodnih bogatstava, preko istorije, arheologije i etnologije, do privrede”, rekao je on, dodajući da sadržaj upotpunjuje i više od 2.000 fotografija, ilustracija i grafičkih priloga.

Među koricama su tako sabrane i odrednice koje se odnose na kulturno nasleđe ovih područja, kao i na naselja, institucije i značajne lokalitete koji, strogo uzevši, ne pripadaju nacionalnim parkovima, ali su s njima funkcionalno povezani.

U publikaciji o Fruškoj gori navode se činjenice i o tamošnjim manastirima, dvorcima i fortifikacijskim građevinama, ali i obližnjim gradskim jezgrima Sremskih Karlovaca i Iriga.

Možda Vam se svidi i