Na današnji dan: Sirmium (Sremska Mitrovica) proglašen za jednu od četiri prestonice Rimskog Carstva

Od strane Ozon
0 komentar

Sirmium je bio antički grad i jedna od četiri prestonice Rimskog carstva. Nalazio se na prostoru današnje Sremske Mitrovice. Prvi put se pominje u 4. veku p. n. e. i prvobitno su ga naseljavali Iliri i Kelti. U 1. veku p. n. e. pokorili su ga Rimljani i u doba carstva je postao glavni grad rimske provincije Donje Panonije. Sirmijum je 294. godine proglašen za jednu od četiri prestonice Rimskog carstva. Takođe je bio glavni grad prefekture Ilirik i provincije Panonija Sekunda. Vlada Republike Srbije je 1990. proglasila Sirmijum arheološkim nalazištem od izuzetnog značaja.

Sirmijum se zvao na vulgarnolatinskom Sermi.

U srednjem veku, kada je obnovljen, grad je postao poznat kao grad sv. Dimitrija, po kome je današnja Sremska Mitrovica dobila ime.

You may also like