Mitrovčani evo na koji način možete brže, lakše i jeftinije da rešite spor

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Privredni sud u Sremskoj Mitrovici u drugoj polovini novembra meseca doneo je Odluku kojom je formirana „Info – služba“ za podršku alternativnom rešavanju sporova – medijaciji.

Predsednica Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici Ljiljana Komšić juče je tim povodom održala konferenciju za medije kako bi približila građanima Sremske Mitrovice, ali i čitavog Srema mogućnost da svoje sporove reše brže, jednostavnije i jeftinije putem medijacije.

Cilj formiranja Službe jeste pružanje informacija građanima i strankama o mogućnostima postizanja mirnog rešavanja sporova.

„Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao i svi sudovi u Srbiji imaju jedan poseban zadatak da pokušaju da na svaki mogući način ukažu svim strankama, građanima koji imaju određene sporove sa drugim licima da iste sporove mogu da reše na alternativni način, a ne pred sudovima. Svedoci smo da vrlo često sudski postpuci traju jako dugo, ne zbog suda i pravosudnih organa, nego zato što moraju da se ispoštuju procesni zakoni, a medijacija upravo omogućava brzo rešavanje sporova“, rekla je Komšić.

Ona je objasnila da je Evropska unija kroz svoje projekte i u sradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Ministarstvom pravde pokrenula program kojim treba da se približi građanima postupak medijacije, jer je namera da ljudi koji su u sporu mogu brže da dođu do ostvarenja svojih prava.

Proces mediacije jeste takav gde se stranke uz prisustvo medijatora dogovaraju, gde će svaka stranka možda negde popustiti i gde će se naći zajedničko rešenje. Taj proces može biti mnogo brži, efikasniji, jeftiniji i na zadovoljavajući način po obe strane.

Kako je objasnila Komšić, medijator ima mogućnost da pet dana u nedelji svakodnevno radi sa strankama na rešavanju spora, što kod spora u sudskom procesu nije moguće. Postupci veštačenja i svedočenja takođe nisu neophodni u procesu medijacije, kao ni zastupnici ukoliko stranke koje se spore ne žele da ih angažuju. U medijaciji je sve dozvoljeno kao i u sudkom postupku, ali nije neophodno, najbitniji je i u osnovi je dogovor stranaka u sporu. Ukoliko se spor medijacijom ne reši u roku od 60 dana, proces se okončava, a predmet se vraća na sud.

Radno vreme „Info – službe“ kojom će rukovoditi sudija Gina Tešanović i sudijski pomoćnik Vera Kovačević jeste svake srede od 09:00 do 15:00 časova u kancelariji 205 na drugom spratu u mitrovačkom sudu.
Informacije o medijaciji mogu se dobiti i na broj telefona (+381)69/633-161 ili putem e-mail adrese: medijacia@sm.pr.sud.rs.

Medijacija predstavlja alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće, nezavisno, neutralno i nepristrasno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešena.

Medijaciji se može pristupiti pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka.

Specifičnost medijacije kao dobrovoljnog, neformalnog, izuzetno brzog i eftinijeg postuoka je u tome što tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i u nemu niko umesto samih njih ne može doneti odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa, te ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu.

Uloga medijatora se upravo ogleda u tome da isti pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum. Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestvovati u njegovoj pisanoj izradi.

U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora medijacija je jeftinija od 35 do 60%.

You may also like