KONKURS: 4 miliona dinara iz budžeta grada za afirmaciju i razvoj kulturnih aktivnosti

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu u sredu, 22. marta raspisala je KONKURS za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija udruženjima građana iz oblasti kulture u 2017. godini u cilju razvoja i afirmacije kulturnih aktivnosti.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju po konkursu iznosi 4 miliona dinara.

Konkurs se raspisuje za sledeće oblasti:
1. književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5. umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6. filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7. manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija i upravljanje kulturnim nasleđem;
9. bibliotečko-informacione delatnosti; i
10. menadžment u kulturi.

Pravo na dobijanje i korišćenje budžetskih sredstava imaju udruženja iz oblasti kulture:
– čije je sedište i koje registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
– koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta kojim konkurišu,
– koje su namenski utrošile i narativnim i finansijskim izveštajima u celosti opravdale sredstva dobijena iz budžeta grada po ranijim konkursima.

Konkurs traje trideset dana računajući od dana objavljivanja u lokalnoj štampi i na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica odnosno do 21. aprila.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Konkursu se mogu dobiti na broj telefona 022/610-566, lokal 130, svaki radni dan u vremenu od 07.00 do 15.00 časova ili OVDE.

Možda Vam se svidi i