Još samo nekoliko dana za prijavu poreza na dohodak

Od strane Ozon
0 komentar

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe za
manje od 10 dana, odnosno 15. maja.

Kako podsećaju iz Poreske uprave obveznici tog poreza su svi građani koji su u toku prethodne godine imali dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji, što iznosi 2.285.064 dinara.

Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavnog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50% dohotka za oporezivanje.

Poreska prijava se može podneti u elektronskom i u papirnom obliku, na adresu poreske filijale u mestu prebivališa.

Možda Vam se svidi i