Dr Borislav Dolamić-predavač na međunarodnom Kongresu kardiologa u Beogradu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Drugi po redu kongres Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije 2017. sa međunarodnim učešćem održan je u Beogradu od 25. do 27. februara, a jedan od izlagača na ovom Kongresu bio je i lekar na specijalizaciji iz Interne medicine Opšte bolnice Sremska Mitrovica, doktor Borislav Dolamić.

Dolamić je putem prikaza slučaja kroz poster prezentaciju izlagao rad pod nazivom “Respiratorne komplikacije noncompaction kardiomiopatije“ .

Glavne teme ovog Kongresa koji je pratilo više od 500 lekara bile su „Multimodaliteti u imidžingu“, „Magnetna rezonanca srca“ i „3D ehokardiografija“.

Pored Dolamića za vreme trajanja ovog naučnog skupa svoje radove predstavili su brojni stručnjaci iz Francuske, Belgije, Velike Britanije, Italije, Mađarske, Makedonije, Grčke, Republike Srpske, Sjedinjenih Američkih Država, kao i više lekara kliničkih centara i opštih bolnica iz Srbije.

Organizator kongresa bila je Radna grupa za kardiovaskularni imidžing Udruženja Kardiologa Srbije.

Foto: obsm.rs

You may also like