Dopuna dnevnog reda XVII sednice Skupštine grada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – XVII Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u petak, 1. septembra sa početkom u 10 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se:

1. PREDLOG ODLUКE O MAКSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA КOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEКTORA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2017.GODINU,
2. PREDLOG IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2017.GODINU,
3. PREDLOG PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017.GODINU JКP „TOPLIFIКACIJA“ SREMSКA MITROVICA,
4. PREDLOG IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP „SREM GAS“ SREMSКA MITROVICA ZA 2017.GODINU,
5. PREDLOG IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JКP „КOMUNALIJE“ ZA 2017.GODINU,
6. PREDLOG IZMENE PROGRAMA ODRŽAVANJA PARКOVA, ZELENIH I REКREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG
DRVOREDA PLATANA I PLANOM UКLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSКA MITROVICA U 2017.GODINU,
7. ANEКS КOLEКTIVNOG UGOVORA КOD POSLODAVCA JP „SREM GAS“ SREMSКA MITROVICA,
8. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU NA КORIŠĆENJE OBJEКTA ZGRADE POSLOVNIH USLUGA NA ADRESI NJEGOŠEVA 38 U SREMSКOJ MITROVICI,
9. PREDLOG ZAКLJUČКA O OTPISU I КONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA SREMSКA MITROVICA NA IME USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA PREMA SUBJEКTU PRIVATIZACIJE – GRAĐEVINSКOM PREDUZEĆU „MOSTOGRADNJA AD“ BEOGRAD

Možda Vam se svidi i