Dopuna dnevnog reda XV sednice Skupštine grada

Sremska Mitrovica – XV Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u sredu, 5. jula sa početkom u 10 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se:

1. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije dela vikend zone „Ležimir-Kuštilj“ K.O.Ležimir,
2. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju energane na biomasu u K.O.Jarak Grad Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o izmenama Odluke o držanju i zaštiti domaćih i egzotičnih životinja,
4. Predlog Odluke o izmenama Odluke o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina,
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj plaži,
6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“ doo,
7. Izmene i dopune programa poslovanja i finansijskog plana Predškolske ustanove „Pčelica“ za 2017. godinu,
8. Prve izmene programa poslovanja JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
9. Predlog Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Grada Sremska Mitrovica za period od 2017. do 2022. godine,
10. Predlog Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima Grada Sremska Mitrovica za period od 2017. do 2022. godine,
11. Aneks I posebnog – teritorijalnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća i privredna društva u komunalnoj delatnosti čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica.

You May Also Like