Sremska Mitrovica – U četvrtak, 15. septembra, sa početkom u 10:00 časova održaće se V sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije radne zone „Panonia energy“ u K.O. Šuljam Grad Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije radne zone izvorište vode rumskog vodovoda u K.O. Jarak Grad Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije priobalnog područja leve obale reke Save od RKM 120 + 360 K.O. Hrtkovci Opština Ruma do RKM 123 + 300 K.O. Jarak Grad Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o stavljanju van snage odluke o priznavanju prava na sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje,
5. Predlog Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica,
6. Predlog Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
7. Predlog Odluke o izmeni odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima grada Sremska Mitrovica,
8. Predlog Odluke o uslovima i merama za uklanjanje objekta,
9. Predlog Odluke o poveravanju poslova javnom preduzeću za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica,

Možda Vam se svidi i