Sremska Mitrovica – Iako je gradnja na nebranjenom delu savske obale nepoželjna, vikendice na mačvanskoj strani i dalje nastavljaju da se grade bez ikakve dozvole.

Parcele uz Savu, na nebranjenom delu, prodaju se fizičkim licima, a ljudi ih koriste kao zemlju za izgradnju vikendica. Iako su dobijanje dozvole za gradnju i osiguranje takvog objekta gotovo nemogući, kupci se odlučuju za kupovinu zemljišta na nebranjenom području i grade bez dozvole.

Pravnik Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica Vladimir Petrenj kaže da je, osim sojeničnih građevina, gradnja u nebranjenom području nelegalna, i da je sasvim sigurno da niko od vlasnika nije uspeo da dobije dozvolu za izgradnju prave vikendice sa temeljom.

Načelnik Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske posleve Vladimir Petković, sa druge strane, kaže da je celokupno zemljište iza nasipa u nadležnosti Voda Vojvodine. Prema njegovom mišljenju, problem bi moglo da predstavlja to što je veliki broj parcela na mačvanskoj strani Save, u vlasništvu fizičkih lica.

Iz ovog javnog preduzeća, međutim, kažu da je gradnja u nebranjenom području u principu nepoželjna, ali da postoje određeni izuzeci kada je moguće dobiti dozvolu za objekat montažnog ili sojeničnog tipa.
Čitava procedura, naime zavisi od mišljenja Voda Vojvodine o vodnim uslovima, dok osnov za to čini i informacija o lokaciji Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica.

Pojašnjenje uslova za dozvolu iz Voda Vojvodine

Proces dobijanja dozvole, prema rečima nadležnih iz ovog pokrajinskog preduzeća veoma je komplikovan, ali kako saznajemo, one su odobrene za objekte na plaži, restorane na mitrovačkoj obali i objekte iza njih. Što se tiče objekata na suprotnoj strani reke, dozvolu za njih još uvek niko nije tražio, pa su samim tim i bespravni.

A da osim zakona postoji još nešto što govori da je gradnja uz obali loša ideja, govori i situacija sa poplavama u kojoj se Mitrovica nalazila 2014. godine, a koja je mogla da se ponovi i ove godine.

Na kraju, jasno je da ni pravno, ni čistom logikom, za veliku i čvrstu gradnju sa mačvanske strane nema nikakvih uslova.

Možda Vam se svidi i