Za ostvarivanje prava na dečiji dodatak bilo je potrebno deset dokumenata. Novi zakon o upravnom postupku skratio je proceduru i sveo je na dve isprave, ali ostaje mogućnost da službenici traže od građana i dodatne podatke koje moraju da dostave i plate.

Građani koji su ranije podnosili zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak bili su u obavezi da prilože čak deset dokumenata.

Osim izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, prijave prebivališta za decu, potvrde o prihodima za tri meseca (od PIO fonda ili poslodavca), uverenja o katastarskom prihodu, službenici su tražili i dokaze o vlasništvu nad nekretninom, poreska uverenja iz mesta rođenja i stanovanja, pa čak i potvrdu o tome da su deca redovni učenici.

Po Zakonu o upravnom postupku koji je stupio na snagu u prvoj polovini meseca, ubuduće bi ovaj postupak trebalo da bude maksimalno pojednostavljen tako što je, kako je predviđeno, za ovu proceduru dovoljno doneti ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu.

Sve ostalo bi ta služba trebalo da pribavi sama. Međutim i u ovom slučaju treba naglasiti da su organu možda potrebni podaci za odlučivanje o određenim činjenicama koje se ne nalaze u službenim evidencijama i tada će stranke morati ipak da dostave neki dokument.

Izvor: Kamatica

You may also like